DST
 
Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
 
Likwidacja nazwy ulicy z przejęciem przez inną
Autor: BAL°, Data dodania: 2009-04-19 15:33:20, Aktualizacja: 2009-04-19 15:33:20, Odsłon: 1423

Uchwała nr XX/179/2008 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 maja 2008
..."§1...2. Zmienia się nazwę ulicy Źródlanej, położonej w mieście Strzelinie, stanowiącej zaułek ulicy Mikołaja Kopernika, na ul. Mikołaja Kopernika. Położenie likwidowanej ulicy przedstawia załącznik graficzny Nr 7.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego."...
Według uchwały nowa ulica Źródlana:
..."§ 1 pkt. 1 Nadaje się nazwy ulicom położonym w mieście Strzelinie z jednoczesnym przejęciem tych nazw przez ulice położone w granicach obrębu m. Strzelina w miejscowościach: Gościęcice, Gęsiniec i Pęcz: ...( tabela L.p. 2)
Źródlana/ Strzelin/AM34/Zał. graficzny nr 1 Ulica zaczyna się od ulicy Górzystej obręb m. Strzelin i ciągnie się, aż do ulicy Gajowej obręb Gęsiniec..."...

/ / / /